Health Communication

CCRD in collaboration with PACs in Lao Cai and Dien Bien will organize basic training courses on Communication and community-based HIV service delivery skills in Dien Bien from April 13 to 16, 2015 and in Lao Cai from May 6 to 9, 2015
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng trong những năm qua tỉnh đã rất quan tâm đến công tác phòng, chống HIV/AIDS mặc dù sự đầu tư về kinh phí cũng chưa được nhiều. Dịch HIV/AIDS trong thời gian qua ở Lào Cai có giảm về xu hướng nhưng chưa bền vững

CCRD’s mission is to contribute to the improvement and equity of health care and social advancement for the Vietnamese people through a systematic and sustainable approach that combines sound knowledge, cultural sensitivity and capacity building.

Same categories

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh