HIV/AIDS

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực trong nước về thông tin chiến lược để cung cấp dịch vụ HIV hiệu quả, thống nhất và bền vững tại Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2018 tại 9 tỉnh PEPFAR gồm: Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai và Quảng Ninh (miền Bắc); Nghệ An (miền Trung); An Giang, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh (miền Nam).
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng trong những năm qua tỉnh đã rất quan tâm đến công tác phòng, chống HIV/AIDS mặc dù sự đầu tư về kinh phí cũng chưa được nhiều. Dịch HIV/AIDS trong thời gian qua ở Lào Cai có giảm về xu hướng nhưng chưa bền vững
Vietnam is facing an HIV/AIDS epidemic that is accelerating while changing its character, shifting from concentrated within high risk groups into the general population. With the early recognition of the potential threat of the HIV/AIDS epidemic, the Government of Vietnam decided to establish its National AIDS control program in 1987, even before the first case of HIV infection was detected in 1990.

CCRD’s mission is to contribute to the improvement and equity of health care and social advancement for the Vietnamese people through a systematic and sustainable approach that combines sound knowledge, cultural sensitivity and capacity building.

Video clips

Và ước mơ được hồi sinh