English | Tiếng Việt
 
 
 
 
Dự án “Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hành vi có lợi cho sức khỏe”
AP2banner
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đang bắt đầu triển khai dự án “Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hành vi có lợi cho sức khỏe” với sự tài trợ của Quỹ Atlantic Philanthropies. Dự án sẽ triển khai tại ba tỉnh miền núi tại Việt Nam, dự kiến trong thời gian từ cuối năm 2010 đến năm 2014.

Mục tiêu chính của dự án là góp phần giảm bệnh tật, tử vong bà mẹ và trẻ em trong nhóm đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi, vùng sâu và vùng xa của Việt nam thông qua khuyến khích các hành vi có lợi cho sức khỏe của bà mẹ và trẻ em trong các cặp vợ chồng, gia đình và cộng đồng.

Các hoạt động của dự án được xây dựng và thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em, đồng thời đạt mục tiêu và tiêu chí của dự thảo Chiến lược quốc gia về Dân số và Chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2010-2020 của Việt Nam.
 
Các hoạt động triển khai trong khuôn khổ dự án:
 
 
Các bài viết khác


 
Projects
AP2banner
for_website_ap_resized copy

 

Cover LoveChoice

Giaymoi  
Mircogynonvct
 
 
Copyright ©2008 Trung tâm Nghiên Cứu Phát triển Y tế Cộng đồng
Tel: (844) 37832742 - Fax: (844) 37832646 - Email to: info@ccrdvn.org