Khung chữ A trong vận động chính sách

Vận động chính sách công cộng là nỗ lực duy trì hoặc thay đổi chính sách công cộng bằng những hình thức truyền thông thuyết phục khác nhau. Chính sách công cộng bao gồm các tuyên bố, các chính sách hoặc các thực hành đang hiện hành của nhà cầm quyền nhằm hướng dẫn hoặc kiểm soát các tổ chức, cộng đồng và đôi khi cả hành vi cá nhân.

1. PHÂN TÍCH

Phân tích là bước đầu tiên nhằm đạt được sự thuyết phục một cách hiệu quả và cũng là bước đầu tiên trước khi tiến tới bất kỳ hành động hiệu quả nào.

Các hoạt động và nỗ lực thuyết phục được thiết kế nhằm gây tác động lên các chính sách công bắt đầu bằng những thông tin chính xác và sự hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc, những người tham gia, các chính sách và việc có thực thi các chính sách này hay không, các tổ chức, các kênh để tiếp cận những người có tầm ảnh hưởng và nhà hoạch định chính sách. Nếu kiến thức trong các lĩnh vực này càng sâu rộng thì hiệu quả thuyết phục càng cao

Những câu hỏi chính.
• Những vấn đề gi?
• Hiện có những chính sách nào đang tồn tại gây nên hay liên quan đến những vấn đề này và chúng được triển khai ra sao?
• Những thay đổi trong chính sách có thể giải quyết được vấn đề bằng cách nào?
• Những thay đổi nào là cần thiết (pháp luật, tuyên ngôn, quy định, quyết định hợp pháp, hành động của uỷ ban, thông lệ trong các tổ chức và một số điều khác)
• Nguồn tài chính để phục vụ cho sự thay đổi chính sách này là bao nhiêu?
• Đối tượng có liên quan đến những thay đổi chính sách mong muốn là ai?
     Ai là những người ủng hộ họ?
     Ai là những người phản đối là ai?
     Ai là người đưa ra quyết định?
     Ai là những người còn lưỡng lự, chưa đưa ra quyết định cuối cùng?
• Sự thay đổi chính sách ở các cấp được thực hiện ra sao?
• Điều gì và những ai có tầm ảnh hưởng đến những người đưa ra quyết định quan trọng
      Họ tin tưởng ai?
      Những ai chịu tác động và là những đồng minh của họ
      Luận cứ nào họ thường dùng để phản bác
      Những ưu tiên của họ là gi?- về mặt lý trí, cảm xúc và cá nhân.
• Cấu trúc truyền thông liên quan đến việc hoạch định chính sách là gì?
      Những kênh thông tin đến với những nhà hoạch định chính sách là gì?
      Thông điệp quan trọng đến với các nhà hoạch định có nội dung ra sao?

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Và ước mơ được hồi sinh