Kịch phát thanh về sức khỏe bà mẹ trẻ em vùng dân tộc

Kịch phát thanh về sức khỏe bà mẹ trẻ em vùng dân tộc

Tập 6:

Tập 7:

Tập 8:

Tập 9:

Tập 10:

Tập 11:


Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Finding Ourselves