Vận động Chính sách

Mô hình can thiệp của sáng kiến lấy trọng tâm là nhóm người dân tại cộng đồng để phát huy tính sáng tạo và chủ động của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Trong bước đầu triển khai, sáng kiến đã xây dựng mô hình can thiệp thử nghiệm tại Xóm 2, thôn Trần Xá, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, nơi có làng nghề bánh đa nem truyền thống lâu đời.
CCRD tham gia hỗ trợ kỹ thuật về lĩnh vực tài chính y tế. Bẳng kinh nghiệm và hiểu biết hệ thống tài chính y tế của Việt Nam, CCRD sẽ tổ chức thực hiện và viết báo cáo về lĩnh vực tài chính y tế tại Việt Nam

CCRD là một trong 5 tổ chức được lựa chọn là Đầu mối kỹ thuật để triển khai dự án “Tiếng nói cộng đồng”, thuộc khuôn khổ chương trình PEPFAR do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Và ước mơ được hồi sinh