Cơ hội

CCRD cần tuyển 01 CÁN BỘ DỰ ÁN  (Full-time)

|CCRD| Tuyển 01 QUẢN LÝ KỸ THUẬT DỰ ÁN về lĩnh vực người khuyết tật 

 CCRD tuyển 01 Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật dự án trong lĩnh vực người khuyết tật  (Part-time)   

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh