Cơ hội

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng cần tuyển Trợ lý Nghiên cứu

 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng cần tuyển vị trí Nghiên cứu viên làm toàn thời gian.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) cần tìm đơn vị sản xuất truyền thông

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Finding Ourselves