Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn về các vấn đề liên quan đến thuế và pháp luật

Ngày thông báo:    30/06/2014

Địa điểm:                 Hà Nội, Việt Nam
Thời gian:                8 tháng
Ngày bắt đầu:         Bắt đầu ngay
    
THÔNG TIN CHUNG
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) – một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận tại Việt Nam – được USAID tài trợ thực hiện dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” Việt Nam giai đoạn 2014 - 2017. Dự án nhằm mục đích xây dựng giải pháp phòng chống HIV/AIDS bền vững và sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ HIV/AIDS được cung cấp bởi các tổ chức cộng đồng tại ba tỉnh dự án là Điện Biên, Lào Cai, Hà Nội

MỤC ĐÍCH
CCRD đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn để hỗ trợ nhóm tài chính, kế toán của CCRD về các vấn đề liên quan đến thuế trong dự án. Chuyên gia là người có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về các chính sách thuế của Chính phủ Việt Nam và các quy trình báo cáo, kê khai, quyết toán và hoàn thuế, đặc biệt là trong các dự án viện trợ nước ngoài. 

PHẠM VI CÔNG VIỆC
Trách nhiệm của chuyên gia bao gồm:
•    Tư vấn cho CCRD về tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án liên quan đến chính sách thuế quy định cho tổ chức và cá nhân như cán bộ, chuyên gia của dự án theo luật Việt Nam.
•    Xây dựng hệ thống lưu trữ và báo cáo thuế phù hợp với yêu cầu của các quy định của pháp luật về thuế hiện hành tại Việt Nam.
•    Hỗ trợ CCRD thực hiện tất cả các thủ tục kê khai, quyết toán và hoàn thuế cho tất cả các loại thuế áp dụng cho dự án.
•    Lập báo cáo tài chính dự án theo yêu cầu của cơ quan thuế có thẩm quyền. 

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM 
•    Có bằng Cử nhân hoặc cao hơn về Tài chính, Kế toán hoặc Kinh tế, ưu tiên Chuyên ngành Thuế.
•    Có kinh nghiệm và thông thạo về các chính sách thuế và quy trình báo cáo thuế; am hiểu về các vấn đề thuế của dự án viện trợ từ nguồn chính phủ nước ngoài
•    Có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là một lợi thế
•    Có kỹ năng viết và giao tiếp tốt
•    Có khả năng làm việc với cường độ cao
•    Khả năng làm việc nhóm tốt

SẢN PHẨM
Sản phẩm yêu cầu bao gồm:
•    Hệ thống lưu trữ và báo cáo thuế được xây dựng hoàn thiện
•    Tất cả các quy trình và báo cáo áp dụng cho dự án trong năm tài chính đầu tiên được chuẩn bị và nộp đầy đủ, và được các cơ quan có thẩm quyền về thuế chấp nhận và/hoặc phê duyệt. 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM
Ứng viên cần cung cấp
•    Bản tóm tắt lý lịch (CV) nêu rõ kinh nghiệm và phí tư vấn trong 3 năm gần nhất
•    Bản sao các văn bằng/chứng chỉ có liên quan

THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Để dự tuyển, xin vui lòng gửi hồ sơ cho chị Đỗ Thị Mai Hương theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. muộn nhất vào ngày 11/07/2014.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Finding Ourselves