Tuyển chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật

Ngày thông báo:   Ngày 23 tháng 5 năm 2014

Vị trí:                    Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn về xây dựng kế hoạch hoạt động dự án và

                             biên tập Tiếng Anh

Địa điểm:              Hà Nội, Việt Nam

Thời gian:             4 tháng

Ngày bắt đầu:       Bắt đầu ngay


THÔNG TIN CHUNG

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) được USAID tài trợ thực hiện dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” Việt Nam giai đoạn 2014 - 2017. Dự án nhằm xây dựng một giải pháp phòng chống HIV/AIDS bền vững tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Hà Nội, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ HIV/AIDS do các tổ chức dựa vào cộng đồng cung cấp tại ba tỉnh dự án. 

MỤC ĐÍCH

CCRD đang tìm kiếm chuyên gia hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hoạt động năm thứ nhất của dự án và biên tập tiếng Anh cho bản mô tả chương trình, các tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông do CCRD phát triển trong khuôn khổ dự án nêu trên. Chuyên gia cần đáp ứng các yêu cầu sau: là người nói tiếng Anh bản ngữ, có kinh nghiệm quản lý chương trình, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý các chương trình do USAID tài trợ. 

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trách nhiệm của chuyên gia bao gồm:

•  Tìm hiểu kỹ các mục tiêu, chiến lược tổng thể, các hoạt động của dự án, các yêu cầu và mong muốn của USAID về kế hoạch hoạt động năm thứ nhất của dự án.
•  Hỗ trợ CCRD xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ nhất của dự án và biên tập bản mô tả chương trình, đảm bảo đạt yêu cầu của USAID. 
•  Biên tập bản tiếng Anh của các tài liệu đào tạo và truyền thông do CCRD xây dựng trong khuôn khổ dự án. 

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM  

•  Là người nói tiếng Anh bản ngữ 
•  Có kinh nghiệm về lập kế hoạch và quản lý dự án, có hiểu biết về dự phòng HIV/AIDS. Có kinh nghiệm làm việc với các dự án của USAID là một lợi thế.
•  Có kỹ năng viết và giao tiếp bằng tiếng Anh xuất sắc. 
•  Có khả năng làm việc với cường độ cao.
•  Khả năng làm việc nhóm tốt

SẢN PHẦM 

•  Kế hoạch hoạt động năm thứ nhất hoàn chỉnh được USAID phê duyệt
•  Tài liệu Mô tả chương trình hoàn chỉnh được USAID phê duyệt
•  Tài liệu đào tạo và tài liệu truyền thông được USAID phê duyệt

HỒ SƠ DỰ TUYỂN BAO GỒM:

•  Bản tóm tắt lý lịch cá nhân với lược sử phí tư vấn trong 3 năm gần nhất 
•  Bản mẫu một số sản phẩm tương tự đã từng thực hiện (nếu có) 

HẠN NHẬN HỒ SƠ

Hồ sơ xin gửi cho chị Nguyễn Mai Trang, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., trước ngày 9 tháng 6 năm 2014

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Finding Ourselves