Đối tác

Đối tác (1)

params->get('num_leading_columns'), 1).'%;" ?>
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014 15:19

Đối tác

Viết bởi

CCRD receives support from diverse sources including U.S. Governmental agencies, private foundations, international agencies, corporations, NGOs, host governments and individual contributors.

We work as both a prime contractor and subcontractor to NGOs and for-profit organizations.

If you would like to learn more about a partnership with CCRD, please contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call Do Mai Huong at 0084-4-37832742.

 

 

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh