Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hành vi có lợi cho sức khỏe

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đang bắt đầu triển khai dự án “Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hành vi có lợi cho sức khỏe” với sự tài trợ của Quỹ Atlantic Philanthropies. Dự án sẽ triển khai tại ba tỉnh miền núi tại Việt Nam, dự kiến trong thời gian từ cuối năm 2010 đến năm 2014.

Mục tiêu chính của dự án là góp phần giảm bệnh tật, tử vong bà mẹ và trẻ em trong nhóm đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi, vùng sâu và vùng xa của Việt nam thông qua khuyến khích các hành vi có lợi cho sức khỏe của bà mẹ và trẻ em trong các cặp vợ chồng, gia đình và cộng đồng.

Các hoạt động của dự án được xây dựng và thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em, đồng thời đạt mục tiêu và tiêu chí của dự thảo Chiến lược quốc gia về Dân số và Chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2010-2020 của Việt Nam.
 
Các hoạt động triển khai trong khuôn khổ dự án:

- Hội nghị vận động lãnh đạo tham gia dự án tại các tính Điện Biên, Yên Bái, Đắk Lắk
- Hội thảo thiết kế thông điệp cho chiến dịch truyền thông về sức khỏe bà mẹ trẻ em
- Điều tra cơ bản và nghiên cứu hình thành
- Sản xuất kịch phát thanh về sức khỏe bà mẹ trẻ em
- Ca khúc dự án
- Sản xuất bộ tranh lật truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em
- Hội thi" Cộng đồng với công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số"
- Hợp tác giữa CCRD và doanh nghiệp trong nước để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em nghèo

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh