Chương trình Tiếp thị xã hội viên uống tránh thai liều thấp kết hợp

 Trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng viên uống tránh thai (VUTT) đang chững lại và các thương hiệu mạnh trên thị trường đều thuộc sở hữu của các tổ chức nước ngoài, CCRD thực hiện Chương trình Tiếp thị xã hội viên uống tránh thai liều thấp kết hợp với mục tiêu xây dựng và phát triển thị trường bền vững cho một thương hiệu VUTT hoàn toàn mới của Việt Nam. CCRD đóng vai trò là đơn vị đầu mối điều hành và thực hiện các hoạt động, Tổng cục DS-KHHGĐ là cơ quan quản lý và cấp ngân sách cho chương trình. Chương trình bao gồm 3 giai đoạn, bắt đầu năm 2012 và kết thúc năm 2020.

Chiến lược tiếp thị xã hội của chương trình dựa trên những nguyên tắc cơ bản của tiếp thị thương mại kết hợp với truyền thông thay đổi hành vi nhằm làm cho khách hàng mục tiêu không chỉ sử dụng mà còn hiểu được lợi ích khi sử dụng sản phẩm, từ đó có ý thức hướng tới những hành vi có lợi cho sức khỏe. Sản phẩm VUTT của chương trình mang thương hiệu LOVECHOICE, được phân phối theo phương thức tiếp thị xã hội thông qua mạng lưới các nhà thuốc (80%) và các kênh cộng đồng như cộng tác viên dân số, các câu lạc bộ (10-20%). Trong giai đoạn 1, chương trình sẽ hoàn thành xây dựng sản phẩm, đưa tên và hình ảnh của sản phẩm trở nên quen thuộc với khách hàng mục tiêu, phấn đấu phân phối được 650.000 vỉ thuốc với mức giá thấp nhằm chiếm lĩnh 30% thị phần. Trong giai đoạn này chương trình hướng tới khách hàng mục tiêu là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có thu nhập trung bình ở ngoại ô, thị xã, thị trấn nhỏ và một số vùng nông thôn có chọn lọc. Từ giai đoạn 2 trở đi, chương trình sẽ mở rộng quảng cáo và phạm vi tiếp thị xã hội, dần dần nâng mức giá và giảm nhu cầu trợ giá, đồng thời xây dựng thêm thương hiệu riêng cho nhóm thu nhập cao.

CCRD kỳ vọng khi chương trình kết thúc, thương hiệu LOVECHOICE sẽ đạt được tính cạnh tranh và bền vững cần thiết để thay thế các sản phẩm VUTT nhập khẩu hoặc mang thương hiệu nước ngoài trên thị trường Việt Nam.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh