Thực hiện Dự án/ Chương trình

CCRD là một trong 5 tổ chức được lựa chọn là Đầu mối kỹ thuật để triển khai dự án “Tiếng nói cộng đồng”, thuộc khuôn khổ chương trình PEPFAR do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Để chuẩn bị kỷ niệm 20 năm phát hiện những trường hợp nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) và Bảo tàng Dân Tộc Học Việt Nam phối hợp với trường Đại học Columbia (Hoa Kỳ) dự kiến tổ chức một cuộc Trưng bày về HIV/AIDS tại Việt Nam.
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng được lựa chọn để cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm tự nguyện (VCT), giảm hại và các chương trình giáo dục đồng đẳng cho thanh niên có nguy cơ cao với HIV/ AIDS tại 10 tỉnh thành trong cả nước.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh