Cung cấp dịch vụ toàn diện về tư vấn xét nghiệm tự nguyện, giảm hại và giáo dục đồng đẳng cho thanh niên

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD)  đã tư vấn kỹ thuật cho 10 tỉnh dự án (bao gồm: Điện Biên, Hải Dương, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Tháp) trong khuôn khổ Dự án “Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên” thuộc Tổng cục Dân số- KHHGĐ, Bộ Y tế dưới sự tài trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Hỗ trợ kỹ thuật của CCRD cho Tiểu nội dung 3.1 tại các tỉnh dự án được triển khai trong thời gian từ 2007-2011 theo 5 hợp phần sau:
1.    Phân tích tình hình địa bàn dự án và các nhóm đối tượng đích
2.    Truyền thông và vận động chính sách
3.    Dịch vụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện
4.    Dịch vụ giảm hại
5.    Theo dõi đánh giá.
Với sự hỗ trợ kỹ thuật của CCRD, hiện nay 10 phòng Tư vấn sức khỏe và xét nghiệm tự nguyện đã được thiết lập và vận hành tại 10 tỉnh dự án. Bên cạnh đó, nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng gồm 20 thành viên tại mỗi tỉnh dự án cũng hoạt động nhằm tiếp cận các nhóm thanh niên có hành vi nguy cơ cao, cung cấp kiến thức, kỹ năng dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, bao cao su và bơm kim tiêm sạch miễn phí cho các nhóm thanh niên này.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh