Xây dựng, sản xuất và đánh giá 26 tập phim giải trí-giáo dục

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng, sản xuất và đánh giá 26 tập phim giải trí-giáo dục về chăm sóc sức khỏe trên Truyền hình Việt Nam” do tổ chức  Atlantic Philanthropies (USA) tài trợ. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã được mời tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho dự án này tại Việt Nam. CCRD đã hỗ trợ phát triển kịch bản, sản xuất và phát sóng 26 tập phim giải trí giáo dục mang tựa đề “ Vượt qua thử thách”. Bộ phim được phát sóng trên kênh VTV3- Đài truyền hình Việt Nam từ tháng 6-9/2005.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Finding Ourselves