Phân tích tài khoản Y tế quốc gia về HIV/AIDS tại Việt Nam

Năm 2006, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng hỗ trợ và phối hợp cùng với tổ chức Abt Associates Inc tại Việt Nam tổ chức thực hiện “Phân tích tài khoản Y tế quốc gia về HIV/AIDS tại Việt Nam”.  Đây là lần đầu tiên công tác lập tài khoản quốc gia cho lĩnh vực HIV/AIDS được thực hiện tại Việt Nam. Trung tâm CCRD đã tham gia tổ chức thu thập, xử lý số liệu, viết báo cáo nghiên cứu, phối  hợp với các bên liên quan trong quá trình thực hiện nghiên cứu và tư vấn cho Bộ Y tế về việc phổ biến và thực thi chiến lược.

Những kết quả thu được từ nghiên cứu sẽ cung cấp phương tiện hữu ích cho Chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế đánh giá được các tính hợp lý của các chương trình, có được cái nhìn chi tiết trong bức tranh tổng thể về chi phí dành cho HIV/AIDS tại Việt Nam.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh