Nâng cao năng lực lãnh đạo và phối hợp đa ngành trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, 2006-2007

Trong khuôn khổ hoạt động xây dựng văn kiện dự án “ Nâng cao năng lực lãnh đạo và phối hợp đa ngành trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam” (2006-2007) do Ban Khoa giáo Trung Ương tổ chức thực hiện, CCRD đã hỗ trợ trong việc xây dựng, thiết kế và tổ chức thực hiện nghiên cứu phân tích tình hình thực tế về công tác tổ chức lãnh đạo và phối hợp giữa các tổ chức trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị và góp ý trong việc xây dựng văn kiện dự án hoàn chỉnh.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh