Hội thảo thiết kế chương trình truyền hình Giải trí -Giáo dục về sức khỏe năm 2007

Từ ngày 22 đến ngày 26/8/2007, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển y tế cộng đồng (CCRD) đã  tổ chức hội thảo thiết kế thông điệp cho loạt phim truyền hình Giải trí-Giáo dục về sức khỏe. Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Giải trí-Giáo dục (E-E)- bà Esta De Fossard thuộc Trung tâm Các chương trình truyền thông, Đại học Y tế cộng cộng Johns Hopkins Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã trực tiếp hướng dẫn hội thảo.

Hội thảo này được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác thông tin – giáo dục – truyền thông sức khỏe cộng đồng” do tổ chức Atlantic Philanthropies tài trợ.

Tham gia Hội thảo có các cán bộ của CCRD, đại diện Vụ Truyền thông-  Giáo dục, Ủy ban Dân số-Gia đình- Trẻ em (nay là Tổng cục dân số- kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế), Cục phòng chống HIV/AIDS Bộ Y Tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục vệ sinh an toàn thực phẩm-Bộ Y tế, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Phòng chống HIV/AIDS- Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cùng với các đạo diễn, nhà biên kịch đến từ IDS Media Việt Nam, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam.

Mục đích của Hội thảo nhằm giới thiệu  những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực truyền thông thay đổi hành vi và phương pháp sản xuất phim truyền hình nhiều tập mang tính Giải trí- giáo dục. Đây là một vấn đề còn khá mới mẻ với các nhà truyền thông Việt Nam.

Làm mẹ an toàn, Kỹ năng làm cha mẹ tốt, Vệ sinh an toàn thực phẩm và  Phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em là bốn chủ đề chính được lựa chọn để truyền tải thông điệp qua  bộ phim truyền hình nhiều tập sẽ được phát sóng trong năm 2009.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh