Đánh giá Chương trình & Dự án

Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng của đại dịch HIV/AIDS, đặc biệt khi tính chất của dịch thay đổi từ chỗ tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao nay đã lây sang cộng đồng dân cư. Sớm nhận ra mối đe doạ của dịch HIV/AIDS, chính phủ Việt nam đã xây dựng Chương trình Quốc gia phòng chống HIV/AIDS từ năm 1987, trước khi trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1990.
SCOPE là một phần mềm máy tính có tính tương tác cao và hiện đang được xây dựng như một công cụ nhằm hỗ trợ cho người sử dụng trong việc thiết kế và thực hiện các dự án truyền thông sức khỏe một cách có hiệu quả. Phần mềm SCOPE được xây dựng bởi Trung tâm các chương trình truyền thông thuộc trường Đại học Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (JHU/CCP). Phần mềm này kết hợp giữa lý thuyết truyền thông với các số liệu thực tế từ các nước cụ thể.

Nghiên cứu sẽ cung cấp những bằng chứng về thực trạng, nhu cầu, những rào cản và khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của nhóm đích cũng như năng lực và chất lượng của các cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS để từ đó thiết kế các can thiệp cụ thể, phù hợp và bền vững nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh