Hệ thống Y tế & Chính sách

Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng của đại dịch HIV/AIDS, đặc biệt khi tính chất của dịch thay đổi từ chỗ tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao nay đã lây sang cộng đồng dân cư. Sớm nhận ra mối đe doạ của dịch HIV/AIDS, chính phủ Việt nam đã xây dựng Chương trình Quốc gia phòng chống HIV/AIDS từ năm 1987, trước khi trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1990.
Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực trong nước về thông tin chiến lược để cung cấp dịch vụ HIV hiệu quả, thống nhất và bền vững tại Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2018 tại 9 tỉnh PEPFAR gồm: Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai và Quảng Ninh (miền Bắc); Nghệ An (miền Trung); An Giang, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh (miền Nam).
CCRD tham gia hỗ trợ kỹ thuật về lĩnh vực tài chính y tế. Bẳng kinh nghiệm và hiểu biết hệ thống tài chính y tế của Việt Nam, CCRD sẽ tổ chức thực hiện và viết báo cáo về lĩnh vực tài chính y tế tại Việt Nam
“Một số khía cạnh chính trị trong tình dục – thực tiễn từ các Quốc gia và tổ chức Quốc tế” là một dự án được nhóm Quan sát chính sách tình dục (SPW) thực hiện năm 2004. Đây là một sáng kiến nghiên cứu các Quốc gia và các nền văn hóa khác nhau nhằm mô tả một số động thái và các đặc điểm của tính chính trị tình dục trong thời đại hiện nay.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh