E-Health

Ca khúc đã thực sự phát huy được vai trò hỗ trợ và tăng cường hiệu quả cho công tác truyền thông thay đổi hành vi về sức khỏe bà mẹ trẻ em tại 03 tỉnh dự án
Chúng tôi tin rằng bộ tài liệu sáng tạo này sẽ là một công cụ hữu hiệu để cải thiện hành vi của các nhân viên tại các cơ sở y tế. Bộ công cụ này được thiết kế và xây dựng bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng cộng tác với Công ty truyền thông Digisun và sự trợ giúp kỹ thuật từ Trung tâm các Chương trình Truyền thông, Đại học Y tế công cộng Johns HopKins Bloomberg

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh