Nghiên cứu & Đánh giá

Đánh giá nhanh này được tiến hành vào tháng 12 năm 2006 để hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện được dựa trên những thông tin và dữ liệu thực tế và đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp đa ngành trong việc phòng, chống HIV/AIDS theo tinh thần Chỉ thị 54-CT/TW.
Để nâng cao hiệu quả của hệ thống lãnh đạo trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, năm 2004, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã được tổ chức UNAIDS Việt Nam mời tham gia với tư cách là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật trong nước thực hiện khảo sát nhanh các tài liệu, gặp gỡ và phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan đến HIV/AIDS nhằm mô tả lại mô hình hệ thống từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức và ảnh hưởng hệ thống này trong…
Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 11 năm 2004 nhằm cung cấp dữ liệu thiết yếu để xây dựng các chính sách y tế và chiến lược về quản lý và phòng ngừa nhiễm khuẩn đường sinh sản (NKĐSS), u vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ Việt Nam.
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thêm về tình hình HIV/AIDS trong nhóm thanh niên tại tỉnh Lào Cai. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu gồm: (1)Đánh giá hiểu biết, thái độ và hành vi sức khoẻ liên quan đến HIV/AIDS của thanh niên; (2) Tìm hiểu các nhân tố làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên;

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh