Tài liệu xuất bản

CCRD đã hỗ trợ phát triển kịch bản, sản xuất và phát sóng 26 tập phim giải trí giáo dục mang tựa đề “ Vượt qua thử thách”. Bộ phim được phát sóng trên kênh VTV3- Đài truyền hình Việt Nam từ tháng 6-9/2005.
Với vai trò là một trong những sản phẩm truyền thông chính của dự án để tiếp cận với nhóm dân tộc thiểu số, vở kịch được xây dựng dựa trên phương pháp sản xuất kịch giáo dục-giải trí Sabido.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Finding Ourselves