Hoạt động

CCRD đã phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai và UBND huyện Văn Bàn tổ chức thành công hội nghị vận động lãnh đạo tuyến huyện vào ngày 7/4/2015 tại UBND Huyện Văn Bàn. Hội nghị có sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế Lào Cai và Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, ngoài ra còn có sự tham gia của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế.
CCRD đã phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên và UBND huyện Mường Chà tổ chức thành công hội nghị vận động lãnh đạo tuyến huyện vào ngày 21/4/2015 tại Ủy ban Nhân dân huyện Mường Chà. Hội nghị có sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên và Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.
CCRD đã phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội tổ chức thành công hội nghị vận động lãnh đạo vào ngày 28/5/2015. Hội nghị có sự chỉ đạo trực tiếp của đại diện lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh