Tài liệu truyền thông

Bộ phim được CCRD phối hợp với Hãng phim Nhật Hạ sản xuất trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác thông tin – giáo dục – truyền thông sức khỏe cộng đồng”
Ca khúc đã thực sự phát huy được vai trò hỗ trợ và tăng cường hiệu quả cho công tác truyền thông thay đổi hành vi về sức khỏe bà mẹ trẻ em tại 03 tỉnh dự án
“Tìm lại chính mình” cho bạn thấu hiểu các chặng đường của những nhân vật, từ lúc họ nhận ra xu hướng tính dục cho đến khi dám đối mặt với xã hội để sống đúng với những gì mình sinh ra đã có. Họ sống, làm việc, đóng góp như bao người khác và họ có quyền được yêu thương, được tôn trọng.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh