Tiếp thị xã hội

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Phương tiện tránh thai cho chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình” do Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình- Bộ Y tế thực hiên, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đang tiến hành thực hiện chương trình hỗ trợ tiếp thị xã hội viên uống tránh thai Microgynon do UNFPA tài trợ.

Trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng viên uống tránh thai (VUTT) đang chững lại và các thương hiệu mạnh trên thị trường đều thuộc sở hữu của các tổ chức nước ngoài, CCRD thực hiện Chương trình Tiếp thị xã hội viên uống tránh thai liều thấp kết hợp với mục tiêu xây dựng và phát triển thị trường bền vững cho một thương hiệu VUTT hoàn toàn mới của Việt Nam.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Lễ ra quân hành động vì môi trường