Truyền thông Sức khỏe

Tiếp nối những thành công của hội thảo năm 2008, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng kết hợp với Trung tâm các Chương trình Truyền thông thuộc Đại học Y tế Công cộng Bloomberg John Hopskins- Hoa Kỳ đã tổ chức hôi thảo quốc tế “Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược về sức khỏe” lần thứ hai tại Hạ Long, Quảng Ninh.
Khóa học diễn ra từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 3 năm 2009 với sự tham gia của 12 học viên. Họ đều là những cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông và nghiên cứu tại CCRD, Cục phòng chống HIV/AIDS, trường Đại học Y tế công cộng và nghiên cứu viên đến từ Indochina Research Limited.
Từ ngày 22 đến ngày 26/8/2007, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển y tế cộng đồng (CCRD) đã tổ chức hội thảo thiết kế thông điệp cho loạt phim truyền hình Giải trí-Giáo dục về sức khỏe. Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Giải trí-Giáo dục (E-E)- bà Esta De Fossard thuộc Trung tâm Các chương trình truyền thông, Đại học Y tế cộng cộng Johns Hopkins Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã trực tiếp hướng dẫn hội thảo.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh