HIV/AIDS

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng trong những năm qua tỉnh đã rất quan tâm đến công tác phòng, chống HIV/AIDS mặc dù sự đầu tư về kinh phí cũng chưa được nhiều. Dịch HIV/AIDS trong thời gian qua ở Lào Cai có giảm về xu hướng nhưng chưa bền vững
Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng của đại dịch HIV/AIDS, đặc biệt khi tính chất của dịch thay đổi từ chỗ tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao nay đã lây sang cộng đồng dân cư. Sớm nhận ra mối đe doạ của dịch HIV/AIDS, chính phủ Việt nam đã xây dựng Chương trình Quốc gia phòng chống HIV/AIDS từ năm 1987, trước khi trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1990.
Chúng tôi tin rằng bộ tài liệu sáng tạo này sẽ là một công cụ hữu hiệu để cải thiện hành vi của các nhân viên tại các cơ sở y tế. Bộ công cụ này được thiết kế và xây dựng bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng cộng tác với Công ty truyền thông Digisun và sự trợ giúp kỹ thuật từ Trung tâm các Chương trình Truyền thông, Đại học Y tế công cộng Johns HopKins Bloomberg