Môi trường

Lễ phát động thu gom bơm kim tiêm bẩn tại huyện Điện Biên đã thực sự thành công khi có sự chung tay vào cuộc của các ban ngành, chính quyền và người dân cùng tham gia thực hiện. Kinh nghiệm thực tế và sự thành công của nó sẽ được nhân rộng tới các huyện khác tại tỉnh Điện Biên và các tỉnh thành khác trong cả nước.
Mô hình can thiệp của sáng kiến lấy trọng tâm là nhóm người dân tại cộng đồng để phát huy tính sáng tạo và chủ động của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Trong bước đầu triển khai, sáng kiến đã xây dựng mô hình can thiệp thử nghiệm tại Xóm 2, thôn Trần Xá, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, nơi có làng nghề bánh đa nem truyền thống lâu đời.