Đào tạo kỹ năng truyền thông quản lý rác thải, tháng 6/2019

Nằm trong chuỗi hoạt động về phân loại rác tại nguồn nói riêng, về bảo vệ môi trường nói chung của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 08/6/2019, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành về bảo vệ môi trường huyện Lý Sơn tổ chức đào tạo kỹ năng truyền thông quản lý rác thải sinh hoạt cho 40 học viên là lãnh đạo, đại diện các Ban, Ngành, đoàn thể, trưởng các cụm dân cư và các đơn vị liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại huyện .

Toàn cảnh lớp đào tạo

Hoạt động này nhằm trang bị cho lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và lãnh đạo cộng đồng kiến thức và kỹ năng truyền thông về quản lý rác thải sinh hoạt giúp họ truyền tải các thông diệp về bảo vệ môi trường đến thành viên của mình nhằm lan tỏa ý thức và các thực hành tốt để bảo vệ môi trường như phân loại rác thải tại nguồn, xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần góp phần xây dựng cộng đồng Lý Sơn xanh, sạch, đẹp.

Trong buổi tập huấn, học viên tham gia rất sôi nổi. Với phương pháp giảng dạy tích cực lấy học viên làm trung tâm, giảng viên đóng vai trò định hướng, kết thúc buổi tập hầu hết học viên đều có kiến thức và kỹ năng truyền thông tốt về quản lý rác thải sinh hoạt đồng thời cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ môi trường đến người dân và các thành viên của đoàn/hội cùng nhau hướng đến 1 Lý Sơn xanh, một điểm hấp dẫn du lịch và phát triển bền vững.

                             Học viên hứng thú với các nội dung được truyền tải và thảo luận rất sôi nổi

Tới đầu trang