Sức khỏe Phụ nữ & Trẻ em

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) tham gia hỗ trợ chương trình về mặt quản lý trong việc xây dựng, hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động tại tuyến trung ương và tuyến tỉnh, đề xuất phương pháp phối hợp công tác và lồng ghép hoạt động của chương trình với các cơ quan tổ chức trong nước và nước ngoài có liên quan, điều phối, giám sát, đánh giá các hoạt động trong dự án.
Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 11 năm 2004 nhằm cung cấp dữ liệu thiết yếu để xây dựng các chính sách y tế và chiến lược về quản lý và phòng ngừa nhiễm khuẩn đường sinh sản (NKĐSS), u vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ Việt Nam.
Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 7 năm 2004. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: (1) mô tả những thiếu hụt so với nhu cầu và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho phụ nữ nhiễm HIV/AIDS; (2) đưa ra một số khuyến nghị phù hợp để cải thiện chất lượng các dịch vụ CSSKSS và ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp nhiễm HIV trong cộng đồng.