Sức khỏe Phụ nữ & Trẻ em

Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 11 năm 2004 nhằm cung cấp dữ liệu thiết yếu để xây dựng các chính sách y tế và chiến lược về quản lý và phòng ngừa nhiễm khuẩn đường sinh sản (NKĐSS), u vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ Việt Nam.
Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 7 năm 2004. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: (1) mô tả những thiếu hụt so với nhu cầu và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho phụ nữ nhiễm HIV/AIDS; (2) đưa ra một số khuyến nghị phù hợp để cải thiện chất lượng các dịch vụ CSSKSS và ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp nhiễm HIV trong cộng đồng.

Đây là đánh giá giữa kỳ về chương trình trẻ em đường phố của tổ chức PLAN Việt Nam được thực hiện vào tháng 11 năm 2003. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần quan trọng để cải thiện việc thực hiện chương trình trong các chu kỳ tiếp theo.