Giới thiệu về Y Học Cổ Truyền Sài Gòn

Giới thiệu

Domain ccrd.org.vn có độ tuổi 21 năm từng thuộc về Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền thông về sức khỏe cộng đồng và phát triển xã hội. Hiện tại, do trung tâm không gia hạn và phát triển nên đã được Công ty TNHH phòng Chẩn trị YHCT Sài Gòn sử dụng

Xem chi tiết

Phí khám

 • Tái khámPhí Khám

  130.000

 • Tái khámHẹn trước

  100.000

  Giảm 23%

 • Tái khámTái khám

  50.000

Châm cứu, Bấm huyệt

Châm cứu, Bấm huyệt

Châm cứu

149.000/lần

Châm cứu, Bấm huyệt

Bấm huyệt

99.000/lần

Vật lý trị liệu - Cấy chỉ

Kéo cột sống Lưng

Kéo cột sống Lưng

139.000/lần

Vật lý trị liệu

Kéo cột sống Cổ

99.000/lần

Vật lý trị liệu

Sóng Siêu âm

99.000/lần

Vật lý trị liệu

Điện sung trị liệu

99.000/lần

Vật lý trị liệu

Sóng xung kích trị liệu

99.000/lần

Vật lý trị liệu

Máy nén ép trị liệu

99.000/lần

Châm cứu, Bấm huyệt

Cấy chỉ Hàn Quốc

1.190.000/lần

Giới thiệu

Domain ccrd.org.vn có độ tuổi 21 năm từng thuộc về Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền thông về sức khỏe cộng đồng và phát triển xã hội. Hiện tại, do trung tâm không gia hạn và phát triển nên đã được Công ty TNHH phòng Chẩn trị YHCT Sài Gòn sử dụng

Phí khám

 • Tái khámPhí Khám

  130.000

 • Tái khámHẹn trước

  100.000

  Giảm 23%

 • Tái khámTái khám

  50.000

Châm cứu, Bấm huyệt

Châm cứu, Bấm huyệt

Châm cứu

149.000/lần

Châm cứu, Bấm huyệt

Bấm huyệt

99.000/lần

Vật lý trị liệu - Cấy chỉ

Kéo cột sống Lưng

Kéo cột sống Lưng

139.000/lần

Vật lý trị liệu

Kéo cột sống Cổ

99.000/lần

Vật lý trị liệu

Sóng Siêu âm

99.000/lần

Vật lý trị liệu

Điện sung trị liệu

99.000/lần

Vật lý trị liệu

Sóng xung kích trị liệu

99.000/lần

Vật lý trị liệu

Máy nén ép trị liệu

99.000/lần

Châm cứu, Bấm huyệt

Cấy chỉ Hàn Quốc

1.190.000/lần

Chuyên mục sức khỏe

Xem thêm

Đội ngũ Y Bác Sĩ đang trực tuyến, bệnh nhân có thể đặt câu hỏi bằng cách chát tại đây hoặc để lại [Số Điện Thoại]. Chúng tôi sẽ gọi lại!

to top