200 +tr Bạn đọc mỗi năm
100 + Chuyên gia tư vấn
200 +tr Chủ đề sức khỏe
200 +tr Bạn đọc mỗi năm
100 + Chuyên gia tư vấn
200 +tr Chủ đề sức khỏe
Giới thiệu về Y Học Cổ Truyền Sài Gòn

Giới thiệu

Domain ccrd.org.vn có độ tuổi 21 năm từng thuộc về Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền thông về sức khỏe cộng đồng và phát triển xã hội. Hiện tại, do trung tâm không gia hạn và phát triển nên đã được Công ty TNHH phòng Chẩn trị YHCT Sài Gòn sử dụng

Xem thêm

Phí khám

 • Tái khámPhí Khám

  130.000

 • Tái khámHẹn trước

  100.000

  Giảm 23%

 • Tái khámTái khám

  50.000

Sản phẩm hỗ trợ

 • Châm cứu, Bấm huyệtSắc thuốc đóng gói

  130.000

 • Châm cứu, Bấm huyệtẤm sắc thuốc

  Chỉ còn 500.000

  Giá gốc 640.000

Châm cứu, Bấm huyệt

Châm cứu, Bấm huyệt

Bấm huyệt

Liên hệ

Châm cứu, Bấm huyệt, Cấy chỉ

Đắp thuốc

Liên hệ

Giới thiệu về ccrd.org.vn

Domain ccrd.org.vn có độ tuổi 21 năm từng thuộc về Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền thông về sức khỏe cộng đồng và phát triển xã hội. Hiện tại, do trung tâm không gia hạn và phát triển nên đã được Công ty TNHH phòng Chẩn trị YHCT Sài Gòn sử dụng

Phí khám

 • Tái khámPhí Khám

  130.000

 • Tái khámHẹn trước

  100.000

  Giảm 23%

 • Tái khámTái khám

  50.000

Sản phẩm hỗ trợ

 • Châm cứu, Bấm huyệtSắc thuốc đóng gói

  130.000

 • Châm cứu, Bấm huyệtẤm sắc thuốc

  Chỉ còn 500.000

  Giá gốc 640.000

Châm cứu, Bấm huyệt, Cấy chỉ

Châm cứu, Bấm huyệt

Bấm huyệt

Liên hệ

Châm cứu, Bấm huyệt, Cấy chỉ

Cấy chỉ Hàn Quốc

Liên hệ

Châm cứu, Bấm huyệt, Cấy chỉ

Đắp thuốc

Liên hệ

Chuyên mục sức khỏe

Xem thêm

Đội ngũ Y Bác Sĩ đang trực tuyến, bệnh nhân có thể đặt câu hỏi bằng cách chát tại đây hoặc để lại [Số Điện Thoại]. Chúng tôi sẽ gọi lại!

to top