Hoà nhịp tim, chung hành động

CCRD tham gia thực hiện video âm nhạc và đã đoạt giải 3 cuộc thi “ Sáng tạo cùng cảm xúc năm 2009” trong khuôn khổ sự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên do Bộ Y tế tổ...

Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến

Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến là một công cụ lưu trữ và xử lý số liệu nhằm tạo điều kiện cho người có nhu cầu sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử...

P- PROCESS

The P-Process is the framework that tells you step by step how to develop a strategic health communication program. It is a roadmap to guide you from the first rough notion that you might want to promote a specific...