Cải thiện hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) hiện đang bắt đầu thực hiện dự án “Cải thiện hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS” với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực trong nước về thông tin chiến lược để cung cấp dịch vụ HIV hiệu quả, thống nhất và bền vững tại Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2018 tại 9 tỉnh PEPFAR gồm: Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai và Quảng Ninh (miền Bắc); Nghệ An (miền Trung); An Giang, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh (miền Nam).

Dự án sẽ góp phần cải thiện quy trình thu thập dự liệu và chất lượng dữ liệu liên quan tới HIV/AIDS thông qua theo dõi và giám sát chương trình tại cộng đồng, cấp tỉnh và quốc gia (bao gồm cả tình hình dịch bệnh, tài chính/kinh tế, mô hình đa bậc từ dự phòng đến chăm sóc điều trị và các dữ liệu khác); thúc đẩy và mở rộng việc sử dụng dữ liệu nhằm tăng cường các đáp ứng của địa phương đối với HIV/AIDS; triển khai và sử dụng các nghiên cứu cho việc thiết kế chương trình phòng chống HIV/AIDS đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ phối hợp với dự án “Cộng đồng phòng chống HIV các tỉnh phía Bắc” thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội/ các nhóm cộng đồng (CSOs) trong hệ thống báo cáo theo dõi và đánh giá của quốc gia.

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề