Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến

Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến là một công cụ lưu trữ và xử lý số liệu nhằm tạo điều kiện cho người có nhu cầu sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả các số liệu cơ bản và thông dụng nhất của chương trình phòng chống HIV/AIDS tại địa phương qua trang thông tin điện tử chính thức của Sở Y tế Nghệ An.

Kho dữ liệu trực tuyến này được định kỳ tổng hợp và biểu thị một cách tổng thể và khái quát toàn bộ các số liệu báo cáo của chương trình phòng chống HIV/AIDS tại tuyến tỉnh và huyện theo các chỉ số cơ bản và thông dụng nhất nhằm phản ánh tình hình dịch HIV cũng như kết quả hoạt động, nguồn lực của chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

Số liệu trong trang điện tử này được thể hiện theo cấp tỉnh và cấp huyện và chia thành 4 nhóm chỉ số: Dịch tễ; Dự phòng; Chăm sóc điều trị & dự phòng lây truyền mẹ con; Nguồn lực. Trong mỗi nhóm chỉ số, số liệu báo cáo cũng được phân chia thành 3 loại báo cáo: báo cáo tháng, báo cáo quý và báo cáo năm để đáp ứng nhu cầu sử dụng số liệu của người dùng.

Dữ liệu được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến hoàn toàn sẵn có từ hệ thống phần mềm, báo cáo Quốc gia hoặc báo cáo của tỉnh như dữ liệu từ phần mềm HIV INFO, báo cáo chương trình HIV theo Thông tư 03/2015/TT-BYT, báo cáo chương trình chăm sóc điều trị…Tất cả dữ liệu trước khi được thể hiện trên hệ thống đều phải được xem xét, đối chiếu và thống nhất giữa các tuyến để đảm bảo tính chính xác và thống nhất của dữ liệu. Hệ thống dữ liệu được quản lý bằng tên đăng nhập và passwword riêng cho từng đơn vị nhằm đảm bảo tính chính xác và bảo mật của dữ liệu.

Người dùng quan tâm có thể truy cập website http://www.yte.nghean.gov.vn hoặc website http://hiv.nghean.gov.vn để tìm hiểu về cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến và tìm kiếm số liệu phù hợp với mục đích người dùng.

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết cùng chủ đề