Đào Tạo Điều Trị Dự Phòng Trước Phơi Nhiễm HIV (PrEP) Cho Nhân Viên Cộng Đồng Tại Quảng Ninh

Tháng 2 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) thiết kế riêng cho nhân viên cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh. 32 học viên từ 11 nhóm cộng đồng đang hoạt động tích cực trên địa bàn 5 huyện của tỉnh Quảng Ninh đã tham gia khóa đào tạo.

Ngoài việc trang bị các kiến thức cơ bản nhất về điều trị PrEP, giảng viên tập trung trang bị cho các nhóm cộng đồng các kỹ năng cần thiết đối với công việc của nhân viên cộng đồng như tư vấn, đánh giá nhu cầu, chuyển gửi khách hàng đến các cơ sở điều trị PrEP và hỗ trợ khách hàng tuân thủ điều trị. Với phương pháp giảng dạy tích cực, kết hợp các hình thức đào tạo khác nhau như thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên lớp, trò chơi, lớp học đều diễn ra sôi nổi, hào hứng và hiệu quả.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đã nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng cần thiết và áp dụng ngay vào công việc hỗ trợ cộng đồng. Trong tháng 3/2019, các nhóm cộng đồng tại Quảng Ninh đã hỗ trợ được 30 người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao tham gia điều trị PrEP.

Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc” do USAID tài trợ.

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề