Đào tạo Kỹ năng truyền thông và cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tại cộng đồng

Trong khuôn khổ dự án Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc, CCRD  phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS các tỉnh Điện Biên và Lào Cai sẽ tổ chức khoá đào tạo cơ bản về Kỹ năng truyền thông và cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tại cộng đồng tại tỉnh Điện Biên từ ngày 13/4/2015 đến 16/4/2015 và tỉnh Lào Cai từ ngày 6/5/2015 đến 9/5/2015. Nhóm đối tượng được đào tạo là các nhân viên cộng đồng, giám sát viên, điều phối viên tuyến tỉnh và tuyến huyện. Khoá đào tạo sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến xét nghiệm HIV và điều trị ARV, các kỹ năng cơ bản để thực hiện tiếp cận và truyền thông trực tiếp với nhóm đối tượng đích cùng các kỹ năng chăm sóc và hỗ trợ tại nhà cho người nhiễm HIV. Khóa đào tạo sẽ do các cán bộ kỹ thuât của CCRD trực tiếp giảng dạy.

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề