Trung tâm nghiên cứu phát triển y tế cộng đồng

Địa chỉ: Lô 18H2, KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (844) 37832742 - Fax: (844) 37832646
Email: info@ccrdvn.org