Thanh Tâm

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) cần tuyển 01 nhân viên hành chính nhân sự. Thông tin chi tiết như sau:

Center for Community Health Research and Development (CCRD) requests for applications to provide services for the “Improving the quality of life of persons with disabilities in provinces sprayed with Agent Orange in Vietnam” project funded by the U.S. Agency for International Development (USAID) in Binh Dinh and Kon Tum provinces with the package: “Rehabilitation services for persons with disabilities”.

[CCRD] Tuyển 01 CÁN BỘ THEO DÕI GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN  (toàn thời gian).

Center for Community Health Research and Development (CCRD) announces the extension of application submission deadline for packages to select sub-awardees to provide services for the “Improving the quality of life of persons with disabilities in provinces sprayed with Agent Orange in Vietnam” project in Binh Dinh and Kon Tum provinces funded by the United States Agency for International Development (USAID) as follows:

Q&A ABOUT THE REQUEST FOR APPLICATION

Provision of services for the “Improving the quality of life of persons with disabilities in provinces sprayed with Agent Orange in Vietnam” project in Binh Dinh and Kon Tum provinces.

CCRD has received questions from interested organizations about the Request for Application to provide services for the Inclusion II project. Interested organizations can view the questions and CCRD’s answers at here.

We will update the link with new questions and answers so please follow and check on the link to keep your organizations updated.

We look forward to receiving applications from interested organizations!

Center for Community Health Research and Development (CCRD) requests for applications to provide services for the “Improving the quality of life of persons with disabilities in provinces sprayed with Agent Orange in Vietnam” project funded by the U.S. Agency for International Development (USAID) in Binh Dinh and Kon Tum provinces.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện gọi thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum.

Center for Community Health Research and Development (CCRD) requests for applications to provide services for the “Improving the quality of life of persons with disabilities in provinces sprayed with Agent Orange in Vietnam” project funded by the U.S. Agency for International Development (USAID) in Binh Dinh and Kon Tum provinces.

USAID C-Link Northern launched community – public partnership initiative in Hanoi:

On January 12, 2021, Center for Community Health Research and Development (CCRD) – implementing partner of the USAID C-Link Northern project – and Hanoi Center for Disease Control (Hanoi CDC) co-organized a launching workshop on CBOs-public collaboration initiative in HIV/AIDS Prevention in Hanoi. The workshop was co-chaired by VAAC and USAID with full partcipation from 11 CBOs and 20 public health facilities in Hanoi. The workshop highlights indispensable role and outstanding contributions of the community-based services in the City’s HIV/AIDS programs in the last three decades and map out the concrete strategy for institutionalization of the long existing partnership between the CBOs and the public health sector.  All health facilities showed keen interests in comunity-based services and demonstrated strong will to foster their collaboration with the CBOs for more effective and higher quality HIV services in the City.

Representatives of CBOs and health facilities shared experience for effective collaboration Leader of VAAC giving directions at the workshop

This is a significant mile stone marking a remarkable change in the positioning of CBOs that will strengthen the sustainability and efficiency of community-based services in the HIV/AIDS programs.  

HealthGIS là một ứng dụng công nghệ cao dành cho điện thoại di động dựa trên nền tảng Map của Google, được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng(CCRD).

HealthGIS có hai phiên bản cho người dùng và cho nhà quản trị. Đối với những cá nhân có nhu cầu về các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS, HealthGIS tạo cầu nối giữa người dùng với các nhân viên hỗ trợ cộng đồng và các cơ sở y tế Các tính năng của HealthGIS hỗ trợ tối đa để giúp người dùng ra quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ y tế theo nhu cầu. Cụ thể, người sử dụng có thể định vị và xem các thông tin cần thiết nhất của các cơ sở y tế như dịch vụ cung cấp, địa chỉ, thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, v.v.., được hỗ trợ gọi điện thoại trực tiếp và chỉ đường đến từng cơ sở.

Page 1 of 5

CCRD’s mission is to contribute to the improvement and equity of health care and social advancement for the Vietnamese people through a systematic and sustainable approach that combines sound knowledge, cultural sensitivity and capacity building.

Same categories

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh