CCRD_THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện gọi thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện với tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum với gói thầu: Phục hồi chức năng cho người khuyết tật”.

Chúng tôi kính mời các tổ chức quan tâm tải các thông tin chi tiết và tài liệu liên quan đến gói thầu tại đây. Hoặc liên hệ với chị: Đỗ Thị Mai Hương - Điện thoại: 0989097065 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để nhận thông tin chi tiết của gói thầu.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hồ sơ thầu tốt nhất của các tổ chức.

back to top

CCRD’s mission is to contribute to the improvement and equity of health care and social advancement for the Vietnamese people through a systematic and sustainable approach that combines sound knowledge, cultural sensitivity and capacity building.

Same categories

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh