Sáng kiến “Hỗ trợ hoạt động sinh kế nhằm tăng thu nhập cho thành viên nhóm cộng đồng Tuần Giáo, Điện Biên”

Năm 2018, với mục đích tạo thu nhập cho các Tổ Chức Dựa Vào Cộng Đồng (CBO) để duy trì tính bền vững trong hoạt động cung cấp dịch vụ HIV/AIDS, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD)  đã hỗ trợ thực hiện mô hình tài chính cho các CBO tại tỉnh Điện Biên. Cụ thể là mô hình kinh doanh nuôi cá rô phi lai đơn tính và một số loại cá khác của nhóm nhân viên cộng đồng huyện Tuần Giáo. Đây là sáng kiến của anh Quàng Văn Thươi – trưởng nhóm, với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thành viên trong nhóm thông qua phát triển sinh kế, nhân rộng mô hình tạo việc làm thành viên nòng cốt.  

Toàn cảnh mô hình ao nuôi cá của nhóm Tuần Giáo

Ngay khi nhận được sự hỗ trợ, nhóm đã bắt tay ngay vào công việc cải tạo ao cũng như chuẩn bị cá giống. Vạn sự khởi đầu nan, mẻ cá rô phi đầu tiên của nhóm đã bán được 100kg với giá 4.000.000 đồng chỉ trong vòng bốn ngày. Bên cạnh cá rô phi lai đơn tính là chủ yếu, ao cá của nhóm còn có các loại cá khác như cá trắm cỏ, cá mè, cá vược. Với sự “mát tay” cộng với lòng quyết tâm cũng như sự cần cù, chăm chỉ, bước đầu mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên trong nhóm và hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. 

Nếu thu được lợi nhuận có thể trích một phần hỗ trợ các hoạt động cho nhóm nhân viên cộng đồng của huyện Tuần Giáo, nhằm duy trì, thúc đẩy các hoạt động cung cấp dịch vụ cộng đồng, tăng tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau”, anh Thươi chia sẻ

Mẻ cá đầu tiên thành công

Vai trò của dịch vụ cộng đồng trong chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, để duy trì được điều đó thì nguồn lực/nguồn tài trợ luôn là vấn đề mà các CBO đặc biệt lo lắng vì hầu hết dịch vụ họ đang cung cấp đều dựa vào nguồn tài trợ từ các dự án mà không thể tự duy trì. Sáng kiến hỗ trợ hoạt động sinh kế nhằm tăng thu nhập của Trung tâm CCRD đã tìm ra cách giải quyết cũng như định hướng để nhóm có thể tự đứng vững trong tương lai, tăng tính bền vững của chương trình.

Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc do USAID tài trợ.

back to top

CCRD’s mission is to contribute to the improvement and equity of health care and social advancement for the Vietnamese people through a systematic and sustainable approach that combines sound knowledge, cultural sensitivity and capacity building.

Same categories

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh