Environment

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2020, Ban Chỉ đạo liên ngành về bảo vệ môi trường huyện Lý Sơn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) triển khai Lễ ra quân vì một Lý Sơn xanh – sạch – đẹp tại đảo lớn và đảo bé trong hai ngày 05/6 và 06/6/2020.
On June 08, 2019, the Center for Community Health Research and Development (CCRD) co-operated with Ly Son Steering Committee of Environmental Protection to organize the training on communication skills in waste management for 40 participants who are leaders and representatives of government agencies, mass organizations, residential clusters and other organizations related to environmental protection of the district. The training is one among the series of activities of Ly Son’s environmental protection movement, specifically on waste sorting at source.
On the occasion of the World Environment Day, on June 5th and 6th, CCRD collaborated with the district People's Committee of Ly Son district to organize 2 launching events for environmental protection in the big island and small island of the district. More than 350 people participated in these events representing all existing forces in the island. Besides local leaders, there are local people, Youth's Union, Women's Union, Farmers' Union, and even the local army.