Hoà nhịp tim, chung hành động

CCRD tham gia thực hiện video âm nhạc và đã đoạt giải 3 cuộc thi “ Sáng tạo cùng cảm xúc năm 2009” trong khuôn khổ sự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên do Bộ Y tế tổ...

Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến

Cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến là một công cụ lưu trữ và xử lý số liệu nhằm tạo điều kiện cho người có nhu cầu sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử...

Bài hát “Một trời yêu thương”

Ca khúc “Một Trời Yêu Thương”  được sản xuất để phục vụ cho mục đích truyền thông thay đổi hành vi trong dự án “Cải thiện sức khoẻ bà mẹ và trẻ em dân tộc...