Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã đồng ý tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” nhằm xây dựng một giải pháp phòng chống HIV/AIDS bền vững ở khu vực phía … Đọc tiếp

Đào tạo Kỹ năng truyền thông và cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tại cộng đồng

Trong khuôn khổ dự án Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc, CCRD  phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS các tỉnh Điện Biên và Lào Cai sẽ tổ chức khoá đào tạo cơ bản về Kỹ năng truyền thông và cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tại cộng đồng tại tỉnh Điện … Đọc tiếp

Trại sáng tác “Chuyên đề Những đóng góp của các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống HIV/AIDS”

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc”; Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng (CCRD) phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Chương trình cứu trợ khẩn cấp của tổng thống Mỹ (PEPFAR) tổ chức 02 lớp sáng tác … Đọc tiếp

Đào tạo thông tư 09 và quy trình giám sát phát hiện tại Điện Biên và Nghệ An

Nhằm cải thiện hệ thống giám sát phát hiện và tăng cường chất lượng số liệu, trong khuôn khổ Dự án “Cải thiện Hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS”, Trung tâm CCRD đã phối hợp với Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế tổ chức lớp đào tạo Thông tư 09/2012/TT-BYT và quy … Đọc tiếp