Khảo sát thực trạng bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, u vú, ung thư cổ tử cung của phụ nữ Việt Nam

Giới thiệu Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 11 năm 2004 nhằm cung cấp dữ liệu thiết yếu để xây dựng các chính sách y tế và chiến lược về quản lý và phòng ngừa nhiễm khuẩn đường sinh sản (NKĐSS), u vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ … Đọc tiếp

Từ KHHGĐ đến HIV/AIDS tại Việt Nam: Chuyển hướng ưu tiên, những khoảng trống còn lại

Giới thiệu“Một số khía cạnh chính trị trong tình dục – thực tiễn từ các Quốc gia và tổ chức Quốc tế” là một dự án được nhóm Quan sát chính sách tình dục (SPW) thực hiện năm 2004. Đây là một sáng kiến nghiên cứu các Quốc gia và các nền văn hóa khác … Đọc tiếp

Nghiên cứu và vận động về bình đẳng trong Y tế ở Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu và vận động về bình đẳng trong Y tế ở  Việt Nam” giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Quỹ Rockerfeller phối hợp thực hiện, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD)  tham gia hỗ trợ kỹ thuật về lĩnh vực … Đọc tiếp

Cải thiện hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) hiện đang bắt đầu thực hiện dự án “Cải thiện hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS” với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực trong nước về thông tin … Đọc tiếp

Sơ đồ tổ chức lãnh đạo chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt nam

Giới thiệuViệt Nam đang đối mặt với sự gia tăng của đại dịch HIV/AIDS, đặc biệt khi tính chất của dịch thay đổi từ chỗ tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao nay đã lây sang cộng đồng dân cư.  Sớm nhận ra mối đe doạ của dịch HIV/AIDS, chính phủ Việt nam … Đọc tiếp

Đánh giá cuối kỳ “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế cho 62 trạm y tế xã, phường tỉnh Khánh Hòa” giai đoạn 2005-2007

Giới thiệuNăm 2008, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã tiến hành đánh giá cuối kì  Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế cho 62 trạm y tế xã, phường tỉnh Khánh Hòa” giai đoạn 2005-2007”. Đây là dự … Đọc tiếp

Nghiên cứu hình thành dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc”

Dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã thực hiện nghiên cứu hình thành cho dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc”. Nghiên cứu được triển khai từ tháng 08/2014 đến tháng … Đọc tiếp

Hội thảo: Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược về sức khỏe

1. Hội thảo: Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược về sức khỏe, 2009 Tiếp nối những thành công của hội thảo năm 2008, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng kết hợp với Trung tâm các Chương trình Truyền … Đọc tiếp

Đo lường mức độ hút thuốc lá thụ động ở những địa điểm công cộng tại Hà Nội, hỗ trợ phát triển và thực hiện chính sách

Tháng 6 năm 2010, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã phối hợp cùng với Đại học Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg (JHU) hoàn thành nghiên cứu “Kiểm soát hút thuốc lá thụ động tại các nước Châu Á” trên địa bàn Hà Nội. Nghiên cứu tập trung … Đọc tiếp