Hội thảo: Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược về sức khỏe

1. Hội thảo: Kỹ năng lãnh đạo trong truyền thông chiến lược về sức khỏe, 2009 Tiếp nối những thành công của hội thảo năm 2008, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng kết hợp với Trung tâm các Chương trình Truyền … Đọc tiếp

Đo lường mức độ hút thuốc lá thụ động ở những địa điểm công cộng tại Hà Nội, hỗ trợ phát triển và thực hiện chính sách

Tháng 6 năm 2010, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã phối hợp cùng với Đại học Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg (JHU) hoàn thành nghiên cứu “Kiểm soát hút thuốc lá thụ động tại các nước Châu Á” trên địa bàn Hà Nội. Nghiên cứu tập trung … Đọc tiếp