Ứng dụng HealthGIS

HealthGIS là một ứng dụng công nghệ cao dành cho điện thoại di động dựa trên nền tảng Map của Google, được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y...

Quy trình chữ P

BƯỚC 1: PHÂN TÍCH Phân tích là bước đầu tiên trong việc xây dựng một chương trình truyền thông hiệu quả nhưng bước này không nhất thiết phải dài dòng và chi tiết...