Nghiên cứu hình thành dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc”

Đường tới thăm gia đình người có HIV

Dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã thực hiện nghiên cứu hình thành cho dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc”. Nghiên cứu được triển khai từ tháng 08/2014 đến tháng 10/2014 trên địa bàn 3 tỉnh dự án là Hà Nội, Điện Biên và Lào Cai với các mục tiêu chính sau:

•    Xác định thực trạng và nhu cầu tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của các nhóm đích đặc biệt là nhóm ẩn
•    Những cơ hội và rào cản tiếp cận dịch vụ của các quẩn thể ẩn có nguy cơ cao.
•    Năng lực và chất lượng của dịch vụ HIV/AIDS tại các địa bàn dự án

Cơ sơ xét nghiệm VCT

Để đạt được những mục tiêu trên, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp cắt ngang kết hợp phương pháp định lượng và định tính. Đối với phương pháp định lượng, các bộ câu hỏi bán cấu trúc được thiết kế cho các nhóm đối tượng bao gồm người nhiễm HIV, người nghiện chích ma túy, gái bán dâm và nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM). Tổng số đối tượng tham gia nghiên cứu định lượng là 1.003 trong đó tại Hà Nội là 495, Điện Biên là 240 và Lào Cai là 268. Đối với nghiên cứu định tính,  nhóm nghiên cứu đã tiến hành khoảng bốn mươi phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với các đối tượng đích của Dự án, các nhóm tiếp cận viên cộng đồng và các cơ sở cung cấp dịch vụ HIV như tư vấn xét nghiệm HIV, chăm sóc và điều trị HIV, điều trị Methadone.

Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp những bằng chứng về thực trạng, nhu cầu, những rào cản và khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS của nhóm đích cũng như năng lực và chất lượng của các cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS để từ đó thiết kế các can thiệp cụ thể, phù hợp và bền vững nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng tại các tỉnh triển khai Dự án.

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề