Báo cáo đánh giá « Nhận thức của cán bộ Đảng viên và tình hình thực hiện chỉ thị #52 CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa VII) về lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS »

Giới thiệu Chỉ thị số 52-CT/TW thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước đối /AIDS. Chỉ thị ra đời đã không những tạo cơ sở chính trị quan trọng trong việc xây dựng các văn bản pháp quy về công tác phòng chống HIV/AIDS, mà còn là … Đọc tiếp

Từ KHHGĐ đến HIV/AIDS tại Việt Nam: Chuyển hướng ưu tiên, những khoảng trống còn lại

Giới thiệu “Một số khía cạnh chính trị trong tình dục – thực tiễn từ các Quốc gia và tổ chức Quốc tế” là một dự án được nhóm Quan sát chính sách tình dục (SPW) thực hiện năm 2004. Đây là một sáng kiến nghiên cứu các Quốc gia và các nền văn hóa … Đọc tiếp

Hội nghị vận động: Dự án “Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía bắc

Ngày 06/02/2015 tại thành phố Lào Cai, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị vận động Dự án “Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía bắc”. Tham dự Hội nghị có TS. Hoàng Đình Cảnh – … Đọc tiếp

Sơ đồ tổ chức lãnh đạo chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt nam

Giới thiệu Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng của đại dịch HIV/AIDS, đặc biệt khi tính chất của dịch thay đổi từ chỗ tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao nay đã lây sang cộng đồng dân cư.  Sớm nhận ra mối đe doạ của dịch HIV/AIDS, chính phủ Việt … Đọc tiếp

Hội nghị vận động lãnh đạo huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Trong khuôn khổ dự án ”Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía bắc” do USAID tài trợ, CCRD đã phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên và UBND huyện Tuần Giáo tổ chức thành công hội nghị vận động lãnh đạo tuyến huyện vào ngày 22/5/2015 tại Trung tâm Y … Đọc tiếp

Hội nghị vận động lãnh đạo thành phố Hà Nội

Trong khuôn khổ dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc” do USAID tài trợ, CCRD đã phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội tổ chức thành công hội nghị vận động lãnh đạo vào ngày 28/5/2015. Hội nghị có sự chỉ đạo … Đọc tiếp

Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã đồng ý tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” nhằm xây dựng một giải pháp phòng chống HIV/AIDS bền vững ở khu vực phía … Đọc tiếp

Lễ phát động thu gom bơm kim tiêm tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Ngày 12 tháng 03 năm 2016, CCRD phối hợp với Trung tâm y tế Huyện Điện Biên, trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động thu gom bơm kim tiêm tại TTYT huyện Điện Biên. Tham dự lễ phát động còn có đại diện của Cơ quan phát triển quốc … Đọc tiếp