SCOPE: công cụ để lập kế hoạch và đánh giá chiến lược truyền thông cho Việt Nam

SCOPE là một phần mềm máy tính có tính tương tác cao và hiện  đang được xây dựng như một công cụ nhằm hỗ trợ cho người sử dụng trong việc thiết kế và thực hiện các dự án truyền thông sức khỏe một cách có hiệu quả.

Phần mềm SCOPE được xây dựng bởi Trung tâm các chương trình truyền thông thuộc trường Đại học Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (JHU/CCP). Phần mềm này kết hợp giữa lý thuyết truyền thông với các số liệu thực tế từ các nước cụ thể. Nó hướng người sử dụng đưa ra những quyết định dựa trên những số liệu định tính và định lượng trong phần mềm này.

Phần mền SCOPE sử dụng như một khung cơ bản mang tên “P-Process” gồm 5 bước lập kế hoạch truyền thông sức khoẻ. Những người dùng sử dụng các chương trình liên quan, các nghiên cứu về khán giả và các phương tiện truyền thông đại chúng để thiết kế và lập kế hoạch. Từ đó, họ chọn lựa loại nghiên cứu, hình thức truyền thông đại chúng, thính giả và các thông điệp nhằm đạt được kết quả cao nhất trong các chiến dịch về kiến thức y tế cộng đồng, quan điểm và hành vi.

Bên cạnh đó, phần mềm SCOPE giúp cho  người sử dụng nhận thức rõ được mọi thách thức trong truyền thông chiến lược thay đổi hành vi . Phần mềm này khuyến khích nhà lập kế hoạch sử dụng phương pháp phân tích số liệu như nền tảng khoa học cho việc lập kế hoạch dự án. Nó thúc đẩy việc lập kế hoạch qua nhiều bước dựa trên hoạt động những can thiệp về y tế, môi trường và thính giả. Người sử dụng có thêm hiểu biết về việc sử dụng những công cụ nghiên cứu và quản lý để xác định và phân tích hiệu quả  chi phí của các can thiệp truyền thông như thế nào trước khi thực hiện chúng trong thực tế với quy mô lớn.

Hiện nay, những số liệu HIV/AIDS cụ thể cũng được đưa vào phần mềm SCOPE Việt Nam. Những số liệu này  bao gồm những thông tin  về những phương tiện truyền thông đại chúng ở cấp quốc gia và vùng, các số liệu thống kê y tế theo khu vực địa lý phù hợp cho việc áp dụng vẽ bản đồ trong phần mềm SCOPE, những chỉ số cấp vùng và quốc gia để hỗ trợ trong việc lập kế hoạch, giám sát và đánh giá dự án. Phiên bản kế tiếp của phần mềm SCOPE sẽ bao gồm những chủ đề khác về sức khỏe.

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề